Artikelen door Redactie

Kerstdiner

Het kerstdiner staat weer voor de deur! Hierbij wat nuttige informatie voor een goed verloop van de avond. Klik hier om de brief te lezen

Nieuwe MR

Aan het eind van vorig schooljaar is de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd, waarbij we in de oudergeleding drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Op de “Medezeggenschapsraad-pagina” staat de nieuwe MR gepresenteerd. Medezeggenschapsraad

Avondvierdaagse

Dit is alweer het 5e jaar dat we in samenwerking met de OR de avondvierdaagse organiseren. Een jubileum! Een record, er lopen meer dan 140 leerlingen en hun ouders mee. We vertrekken gezamenlijk stipt om 18.30 uur vanaf het schoolplein. Zorg dat u tijdig aanwezig bent om uw kind aan te melden. Print a.u.b. zelf elke […]

Kinderrechten Filmfestival

De Fridtjof Tijgers hebben een super leuke film gemaakt over Kinderrechten. Top gedaan!! Bekijk het filmpje hier! http://www.krff.nl/fridtjof-nansen-school-beter-om-werken    

De MR zoekt nieuwe leden!

Hallo ouders, Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van de huidige MR-leden af en dient er een nieuwe MR te worden gevormd. De MR bestaat uit 4 leraren en 4 ouders. De lerarengeleding stelt zich opnieuw verkiesbaar en wordt gekozen door de leraren. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Van de […]

Avondvierdaagse (video)

De avondvierdaagse was weer een groot succes. Met maar liefst 133 kinderen 4 dagen door Ommoord e.o. gewandeld met de Avondvierdaagse. Een zeer geslaagd evenement mede door de fantastische organisatie van de Ouderraad.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 8 maart bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering: – De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende data:  31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school. – Op […]

Nieuws van de medezeggenschapsraad – januari 2016

Nieuws van de medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 19 januari bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering: – De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:  8 maart, 31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie […]