Avondvierdaagse

Dit is alweer het 5e jaar dat we in samenwerking met de OR de avondvierdaagse organiseren. Een jubileum!

Een record, er lopen meer dan 140 leerlingen en hun ouders mee.

We vertrekken gezamenlijk stipt om 18.30 uur vanaf het schoolplein.

Zorg dat u tijdig aanwezig bent om uw kind aan te melden.

Print a.u.b. zelf elke dag de juiste route met kaartje.

Alvast veel voorpret! Tot maandag.

 

Maandag 29 mei 2017
Beschrijving – Wollenfoppenroute maandag 29 mei 2017
Kaart – Wollenfoppenroute kaart maandag 29 mei 2017

Dinsdag 30 mei 2017
Beschrijving – Parkjesroute dinsdag 30 mei 2017
Kaart – Parkjesroute 30 dinsdag mei 2017

Woensdag 31 mei 2017
Beschrijving – Skibergroute woensdag 31 mei 2017
Kaart  – Skibergroute woensdag 31 mei 2017

Donderdag 1 juni 2017
Beschrijving – Bijenroute donderdag 1 juni 2017
Kaart – Bijenroute plattegrond donderdag 1 juni 2017

Kinderrechten Filmfestival

De Fridtjof Tijgers hebben een super leuke film gemaakt over Kinderrechten.
Top gedaan!!
Bekijk het filmpje hier!

http://www.krff.nl/fridtjof-nansen-school-beter-om-werken

 

 

Kenia

Kenia powerpoint van de familie van den Akker

De MR zoekt nieuwe leden!

Hallo ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van de huidige MR-leden af en dient er een nieuwe MR te worden gevormd. De MR bestaat uit 4 leraren en 4 ouders. De lerarengeleding stelt zich opnieuw verkiesbaar en wordt gekozen door de leraren. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Van de huidige oudergeleding stellen 3 leden zich niet opnieuw verkiesbaar. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden onder de ouders!
Wat doet de MR
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het regelement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.
Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt.

De medezeggenschapsraad overlegt 6 x per jaar met de directie over schoolzaken zoals:
• Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
• Veranderingen in het onderwijs
• Schooltijden en Vakantieplanning
• Personele zaken
• Financiën
• Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

Bent u een betrokken ouder en vindt u het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Stel u dan verkiesbaar! Vanaf vandaag tot en met 6 maart kunt u zich opgeven via mr@fridtjofnansenschool.nl.

Wilt u een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op dinsdag 21 februari om 19.30 a.s. (svp aanmelden via mr@fridtjofnansenschool.nl)

Bekijk hier

het filmpje over het Jenaplanonderwijs.

Filmpjes Sinterklaas

De filmpjes van de Sint staan online!

Sinterklaas 2016 deel 1

Sinterklaas 2016 deel 2

Opening Kinderboekenweek

Op 5 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op het schoolplein. Dit jaar is het thema ‘Voor altijd jong!’. Er worden in de verschillende groepen activiteiten uitgevoerd, zoals het voorlezen door opa’s en oma’s.
img_2502 img_2493 img_2488 img_2481 img_2479 img_2469

Rotterdam Report: Leerlingen bouwen boot

Filmpje gemaakt door Floris Rietveld. Binnenkort te zien in de Rotterdamse metro stations.

Na maanden onderzoeken, bouwen, berekeningen maken etc., konden de kinderen van de tijgers en cheeta’s eindelijk varen met hun zelfgemaakte boten.

Met het varen is een einde gekomen aan het driejarige Boijmans Taal- en Rekenprogramma, waarin kunstenaar Wolf Brinkman wekelijk les gaf in verschillende groepen. Komende maanden zijn de boten nog te bewonderen in museum Boijmans van Beuningen. Zij maken deel uit van de tentoonstelling ‘Over Drijven’ waarin een impressie wordt gegeven van het project van de afgelopen jaren. De tentoonstelling bevindt zich in de kunststudio van het museum en is nog de hele zomer gratis te bezoeken.

DSCN0604  DSCN0618 DSCN0626  DSCN0676 DSCN0673  DSCN0685 DSCN0690  DSCN0725

We stonden 16 juni ook in de havenloods! Zie link, pagina 3. http://hyperlocal.persgroep.nl/data/HAL/23/index.html

 

 

Avondvierdaagse (video)

De avondvierdaagse was weer een groot succes. Met maar liefst 133 kinderen 4 dagen door Ommoord e.o. gewandeld met de Avondvierdaagse. Een zeer geslaagd evenement mede door de fantastische organisatie van de Ouderraad.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 8 maart bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende data:  31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Op 15 en 24 maart vindt een training voor MR-leden plaats, georganiseerd vanuit BOOR. Vanuit onze MR zal een aantal leden hier aan deelnemen.

– Tijdens het agendapunt TSO is Caroline Woninck aangeschoven. Zij is sinds 1 januari de schoolcoördinator op onze school. In de MR vergadering heeft zij een toelichting gegeven op de laatste 2 maanden waarin Brood & Spelen de TSO vormgeeft. Aandachtspunten worden actief opgepakt en hebben resultaat. Daarnaast is er te melden dat Mandy Gerrits (de regiocoördinator) zal stoppen met haar werkzaamheden op de Fridtjof. Zij wordt vervangen worden door Annemarie Brouwer.

– Op het gebied van huisvesting zijn er op dit moment geen concreet merkbare ontwikkelingen zichtbaar en/of besproken in de MR. De directie van de school en MR zoeken zeer binnenkort contact met mevrouw Ankie de Haas, bovenschools manager, om haar uit te nodigen voor een gesprek.

– De MR heeft kennis genomen van het concept jaarplan. Hierin staan de speerpunten van beleid voor het komende schooljaar (en tevens een aantal schooljaren daarna).

– Directie en team voeren verkennende gesprekken met leveranciers van een ouderportaal.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@fridtjofnansenschool.nl of spreek ons persoonlijk aan.