Foto's en filmpjes van ons goede doelen project Kenia

Nieuws van de medezeggenschapsraad – januari 2016

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 19 januari bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:  8 maart, 31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Het schoolplan is besproken; de MR heeft ermee ingestemd en het mede ondertekend.

– De eerste evaluaties met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen hebben plaatsgevonden. Reacties zijn positief, suggesties ter verbetering worden opgepakt. Regiocoördinator Mandy is een wisselende dag per week op school aanwezig, schoolcoördinator Caroline iedere dag. Er zijn binnenkort cursusdagen voor nieuwe begeleiders. Kinderen die snel klaar zijn met lunchen mogen eerder naar buiten om te spelen.

– De gesprekken tussen de gemeente, het schoolbestuur en de directie van de school over de groei van het aantal leerlingen in relatie tot de huisvesting staan momenteel op een laag pitje. De bovenschools directeur, Ankie de Haas, voert gesprekken met de MR en de directie van de school om te kijken hoe we hier met elkaar verandering in kunnen brengen.

– Er is door twee ouders, in samenwerking met de directie van de school, een enquête afgenomen onder ouders en onder kinderen van de midden- en bovenbouw over de (verkeers)veiligheid op het schoolplein en rond de school. 155 Kinderen en 100 ouders hebben de enquête ingevuld. Met de gebiedscommissie Prins Alexander wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid te verbeteren op door ouders en kinderen genoemde punten.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

Vorige week dinsdag (24/11) kwam de medezeggenschapsraad voor de tweede keer dit schooljaar bijeen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:
– De resultaten van het oudertevredenheidspeiling (OTP) zijn met de MR gedeeld. Voorop staat dat de school het met een gemiddeld cijfer van 7,8 goed doet. De leerkracht en de ontwikkeling van het kind krijgen veel waardering. Aandachtspunten zijn er voor de veiligheid op weg naar school, de TSO en hygiëne. Deze aandachtspunten heeft de MR als speerpunten voor de komende periode gekozen. In samenspraak met het team en de directie wordt er gestreefd naar verbeteringen op bovenstaande punten. Vanuit de school is sinds de OTP is afgenomen al een aantal verbeteringen in gang gezet.

– Er is vanuit de school een evaluatie geweest met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om een grote groep kinderen dagelijks een goede TSO te bieden. Aanwijzingen vanuit de school worden goed opgepakt. Er wordt gezocht naar meer vrijwilligers/invallers om de bezetting altijd op peil te hebben. Mocht u nog aandachtspunten hebben, laat ze ons weten via mr@fridtjofnansenschool.nl
– De schoolgids is herschreven en weer een zeer volledig en up-to-date document geworden, waarmee de MR heeft ingestemd. U kunt deze terugvinden op de website.

Kerstbrief 2015

Lees hier alle informatie over de kerst activiteiten. Kerst

Roeiclinic Willem Alexanderbaan 7 oktober 2015.

100_5106 100_5098

Leerlingen van groep 6 t/m 8 leren roeien van oud Olympisch Kampioen Ronald Florijn.

Jammer genoeg was het niet zo’n mooi weer. Maar de kinderen hebben een fantastische middag gehad.

Nominatie Museumeducatie Prijs

Museum Boijmans van Beuningen, is met ons samenwerkingsproject, het Boijmans Taal- en rekenprogramma, genomineerd voor de Museumeducatie Prijs. Woensdag 14 oktober zal de prijs, van 50.000 euro, voor het eerst worden uitgereikt door minister Bussemaker.

 

http://www.museumvereniging.nl/projecten/MuseumeducatiePrijs2015.aspx

Museum Boijmans Van Beuningen, het Kröller-Müller Museum en het Flipje en Streekmuseum Tiel maken kans op de nieuwe Museumeducatie Prijs van 50.000 euro. De prijs wordt op woensdag 14 oktober voor het eerst uitgereikt door minister Bussemaker tijdens het internationale congres Hands On! Children and Museums in het Tropenmuseum in Amsterdam. De prijs stimuleert samenwerking tussen basisscholen en musea.

Minister Bussemaker van OCW heeft de Museumeducatie Prijs van 50.000 euro ingesteld voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen in het primair onderwijs en musea. De prijs is bestemd om de goede voorbeelden met het veld te delen en navolging ervan te stimuleren. De Museumvereniging geeft middels de Taskforce Museumeducatie hieraan uitvoering. Een vakjury van deskundigen op het gebied van cultuur en onderwijs bepaalt op grond van de inzending en een locatiebezoek de winnaar. Over de drie finalisten zegt de jury:

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Het Boijmans Taal-en rekenprogramma
Museum Boijmans van Beuningen onderzoekt met dit programma hoe cultuuronderwijs in het basisonderwijs bijdraagt aan de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Sterk daarbij is de intensieve samenwerking tussen het museum en twee scholen. Het programma laat zien hoe kunst en cultuur een integraal onderdeel kunnen zijn van de twee vakken die een belangrijk deel van het curriculum in het Primair Onderwijs uitmaken.

 

 

 

 

Brood & Spelen

Is uw kind al aangemeld voor de TSO van Brood & Spelen?
Doe dit vandaag nog via www.broodspelen.nl/aanmelden

Via onderstaande links kunt u meer informatie lezen over Brood & Spelen.
»  Overblijfinformatie Fridtjof Nansen
» Algemene informatie Brood & Spelen voor de ouders Morgenstond (meegeven bij overblijfinfo)

PS Tot 1 oktober betaalt u geen inschrijfgeld!

Britt en Steijn ontmoeten Koningin Máxima

19 Juni was een spannende dag voor Britt (eendjes) en haar broer Steijn (giraffen). Zij mochten koningin Máxima ontmoeten en haar het nieuwe familiespel van het Boijmans museum laten zien. Het spel is onderdeel van de nieuwe tentoonstelling Design Derby die door de koningin werd geopend. Goed gedaan, Britt en Steijn! Koninklijke opening Design Derby

Máxima in Boijmans met Britt   Máxima in Boijmans met Britt en Steijn

 

Foto’s: Aad Hoogendoorn

 

 

Mini finals

ernstDe Mini finals van dinsdag 23 mei waren voor de FN weer een groot succes. Bij het tennis leverde het zelfs een heel FN podium op. Op de foto de winnaar Ernst Scholvinck.