Schooltijden

Ma/di/do/vr 08.30 – 12.00, 13.15 – 15.15
Wo 08.30 – 12.30

 

Halen en brengen

Ochtend

Om 8:20 gaat de eerste bel en mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar binnen lopen. Tot de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 leerlingen met hun kind mee naar binnen en nemen afscheid op de hal.

Om 8:25 de kleutergroepen verzamelen bij de paal of het bord van de klas waarna de kinderen met de leerkracht mee naar binnen gaan.

Om 8:30 gaat de tweede bel. Dit is het signaal dat de lessen beginnen, ouders en verzorgers van de kleuters nemen op dat moment afscheid in de klas.

Middag

Om 13:05 gaat de eerste bel waarna de kinderen van groep 3 t/m 8 naar binnen lopen

Om 13:10 lopen de kleuters met de leerkracht mee naar binnen

Om 13:15 gaat de tweede bel, de lessen gaan beginnen.

Na schooltijd

De kleuters worden door de leerkracht tot de buitendeur gebracht en daar aan de ouders/ verzorgers meegeven.
De kinderen van groep 3/4 worden tot de deur begeleid waarna ze zelf hun ouder/ verzorger opzoeken.
Wanneer er niemand aanwezig is, is de afspraak dat ze terug naar de leerkracht gaan.
Een korte mededeling kunt u aan de leerkracht kwijt. Voor een langer gesprek wordt u verzocht een afspraak te maken.

 

Schoolvakanties 2017-2018    

Herfstvakantie
Vrijdagmiddag 13-t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie
Donderdagmiddag 21- 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
Donderdagmiddag 22- t/m vrijdag 3 maart 2018

Paasvakantie
Vrijdag 30 maart t/m dinsdag 3 april 2018

Meivakantie
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018

Hemelvaartsdag
Donderdag 10- t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinkstervakantie
Vrijdagmiddag 18- t/m maandag 21 mei 2018

Zomervakantie
Donderdag 12 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Studiedagen
Vrijdagmiddag 8 september 2017 alleen voor de groepen 1/2
Woensdag 20 september 2017
Maandag 5 februari 2018
Dinsdag 12 juni 2018

Tuindagen                                                                                                                                              
Nog niet bekend