Bekijk hier

het filmpje over het Jenaplanonderwijs.

Filmpjes Sinterklaas

De filmpjes van de Sint staan online!

Sinterklaas 2016 deel 1

Sinterklaas 2016 deel 2

Opening Kinderboekenweek

Op 5 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op het schoolplein. Dit jaar is het thema ‘Voor altijd jong!’. Er worden in de verschillende groepen activiteiten uitgevoerd, zoals het voorlezen door opa’s en oma’s.
img_2502 img_2493 img_2488 img_2481 img_2479 img_2469

Rotterdam Report: Leerlingen bouwen boot

Filmpje gemaakt door Floris Rietveld. Binnenkort te zien in de Rotterdamse metro stations.

Na maanden onderzoeken, bouwen, berekeningen maken etc., konden de kinderen van de tijgers en cheeta’s eindelijk varen met hun zelfgemaakte boten.

Met het varen is een einde gekomen aan het driejarige Boijmans Taal- en Rekenprogramma, waarin kunstenaar Wolf Brinkman wekelijk les gaf in verschillende groepen. Komende maanden zijn de boten nog te bewonderen in museum Boijmans van Beuningen. Zij maken deel uit van de tentoonstelling ‘Over Drijven’ waarin een impressie wordt gegeven van het project van de afgelopen jaren. De tentoonstelling bevindt zich in de kunststudio van het museum en is nog de hele zomer gratis te bezoeken.

DSCN0604  DSCN0618 DSCN0626  DSCN0676 DSCN0673  DSCN0685 DSCN0690  DSCN0725

We stonden 16 juni ook in de havenloods! Zie link, pagina 3. http://hyperlocal.persgroep.nl/data/HAL/23/index.html

 

 

Avondvierdaagse (video)

De avondvierdaagse was weer een groot succes. Met maar liefst 133 kinderen 4 dagen door Ommoord e.o. gewandeld met de Avondvierdaagse. Een zeer geslaagd evenement mede door de fantastische organisatie van de Ouderraad.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 8 maart bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende data:  31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Op 15 en 24 maart vindt een training voor MR-leden plaats, georganiseerd vanuit BOOR. Vanuit onze MR zal een aantal leden hier aan deelnemen.

– Tijdens het agendapunt TSO is Caroline Woninck aangeschoven. Zij is sinds 1 januari de schoolcoördinator op onze school. In de MR vergadering heeft zij een toelichting gegeven op de laatste 2 maanden waarin Brood & Spelen de TSO vormgeeft. Aandachtspunten worden actief opgepakt en hebben resultaat. Daarnaast is er te melden dat Mandy Gerrits (de regiocoördinator) zal stoppen met haar werkzaamheden op de Fridtjof. Zij wordt vervangen worden door Annemarie Brouwer.

– Op het gebied van huisvesting zijn er op dit moment geen concreet merkbare ontwikkelingen zichtbaar en/of besproken in de MR. De directie van de school en MR zoeken zeer binnenkort contact met mevrouw Ankie de Haas, bovenschools manager, om haar uit te nodigen voor een gesprek.

– De MR heeft kennis genomen van het concept jaarplan. Hierin staan de speerpunten van beleid voor het komende schooljaar (en tevens een aantal schooljaren daarna).

– Directie en team voeren verkennende gesprekken met leveranciers van een ouderportaal.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@fridtjofnansenschool.nl of spreek ons persoonlijk aan.

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad – januari 2016

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 19 januari bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:  8 maart, 31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Het schoolplan is besproken; de MR heeft ermee ingestemd en het mede ondertekend.

– De eerste evaluaties met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen hebben plaatsgevonden. Reacties zijn positief, suggesties ter verbetering worden opgepakt. Regiocoördinator Mandy is een wisselende dag per week op school aanwezig, schoolcoördinator Caroline iedere dag. Er zijn binnenkort cursusdagen voor nieuwe begeleiders. Kinderen die snel klaar zijn met lunchen mogen eerder naar buiten om te spelen.

– De gesprekken tussen de gemeente, het schoolbestuur en de directie van de school over de groei van het aantal leerlingen in relatie tot de huisvesting staan momenteel op een laag pitje. De bovenschools directeur, Ankie de Haas, voert gesprekken met de MR en de directie van de school om te kijken hoe we hier met elkaar verandering in kunnen brengen.

– Er is door twee ouders, in samenwerking met de directie van de school, een enquête afgenomen onder ouders en onder kinderen van de midden- en bovenbouw over de (verkeers)veiligheid op het schoolplein en rond de school. 155 Kinderen en 100 ouders hebben de enquête ingevuld. Met de gebiedscommissie Prins Alexander wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid te verbeteren op door ouders en kinderen genoemde punten.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

Vorige week dinsdag (24/11) kwam de medezeggenschapsraad voor de tweede keer dit schooljaar bijeen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:
– De resultaten van het oudertevredenheidspeiling (OTP) zijn met de MR gedeeld. Voorop staat dat de school het met een gemiddeld cijfer van 7,8 goed doet. De leerkracht en de ontwikkeling van het kind krijgen veel waardering. Aandachtspunten zijn er voor de veiligheid op weg naar school, de TSO en hygiëne. Deze aandachtspunten heeft de MR als speerpunten voor de komende periode gekozen. In samenspraak met het team en de directie wordt er gestreefd naar verbeteringen op bovenstaande punten. Vanuit de school is sinds de OTP is afgenomen al een aantal verbeteringen in gang gezet.

– Er is vanuit de school een evaluatie geweest met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om een grote groep kinderen dagelijks een goede TSO te bieden. Aanwijzingen vanuit de school worden goed opgepakt. Er wordt gezocht naar meer vrijwilligers/invallers om de bezetting altijd op peil te hebben. Mocht u nog aandachtspunten hebben, laat ze ons weten via mr@fridtjofnansenschool.nl
– De schoolgids is herschreven en weer een zeer volledig en up-to-date document geworden, waarmee de MR heeft ingestemd. U kunt deze terugvinden op de website.