Lees hier alle info

De hut is officieel geopend.

Lees hier alle info

Avondvierdaagse

Dit is alweer het 5e jaar dat we in samenwerking met de OR de avondvierdaagse organiseren. Een jubileum!

Een record, er lopen meer dan 140 leerlingen en hun ouders mee.

We vertrekken gezamenlijk stipt om 18.30 uur vanaf het schoolplein.

Zorg dat u tijdig aanwezig bent om uw kind aan te melden.

Print a.u.b. zelf elke dag de juiste route met kaartje.

Alvast veel voorpret! Tot maandag.

 

Maandag 29 mei 2017
Beschrijving – Wollenfoppenroute maandag 29 mei 2017
Kaart – Wollenfoppenroute kaart maandag 29 mei 2017

Dinsdag 30 mei 2017
Beschrijving – Parkjesroute dinsdag 30 mei 2017
Kaart – Parkjesroute 30 dinsdag mei 2017

Woensdag 31 mei 2017
Beschrijving – Skibergroute woensdag 31 mei 2017
Kaart  – Skibergroute woensdag 31 mei 2017

Donderdag 1 juni 2017
Beschrijving – Bijenroute donderdag 1 juni 2017
Kaart – Bijenroute plattegrond donderdag 1 juni 2017

Kinderrechten Filmfestival

De Fridtjof Tijgers hebben een super leuke film gemaakt over Kinderrechten.
Top gedaan!!
Bekijk het filmpje hier!

http://www.krff.nl/fridtjof-nansen-school-beter-om-werken

 

 

De MR zoekt nieuwe leden!

Hallo ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van de huidige MR-leden af en dient er een nieuwe MR te worden gevormd. De MR bestaat uit 4 leraren en 4 ouders. De lerarengeleding stelt zich opnieuw verkiesbaar en wordt gekozen door de leraren. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Van de huidige oudergeleding stellen 3 leden zich niet opnieuw verkiesbaar. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden onder de ouders!
Wat doet de MR
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het regelement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.
Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt.

De medezeggenschapsraad overlegt 6 x per jaar met de directie over schoolzaken zoals:
• Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
• Veranderingen in het onderwijs
• Schooltijden en Vakantieplanning
• Personele zaken
• Financiën
• Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

Bent u een betrokken ouder en vindt u het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Stel u dan verkiesbaar! Vanaf vandaag tot en met 6 maart kunt u zich opgeven via mr@fridtjofnansenschool.nl.

Wilt u een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op dinsdag 21 februari om 19.30 a.s. (svp aanmelden via mr@fridtjofnansenschool.nl)

Filmpjes Sinterklaas

De filmpjes van de Sint staan online!

Sinterklaas 2016 deel 1

Sinterklaas 2016 deel 2

Kerstbrief 2015

Lees hier alle informatie over de kerst activiteiten. Kerst