Draaiboek Covid-19 OJS Fridtjof Nansen

Het ministerie van OCW heeft voor het basisonderwijs Sectorplan Covid-19 gepubliceerd waarin 4 scenario’s, de
bijbehorende maatregelen en een richtinggevende agenda voor een wendbaarder onderwijs beschreven. In het
draaiboek in de link hieronder zullen we deze maatregelen bespreken en nader toelichten wat dit voor onze school betekent.

Draaiboek Covid 19 Fridtjof Nansenschool