Over de medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. Via de mr van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met de schoolleiding over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft 8 leden en vergadert 8 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

Een samenvatting van de mr vergaderingen worden via social schools gedeeld met alle ouders. Ook de agenda van een komende mr vergadering wordt via social schools verspreid.

Heeft u vragen aan de MR of wilt u een vergadering bijwonen dan kunt ons mailen via mr@fridtjofnansenschool.nl

Samenstelling MR

Frouwke

Frouwke

Lerarengeleding
Floris

Floris

lerarengeleding
Marcia

Marcia

Lerarengeleding
Daniélle

Daniélle

Lerarengeleding
Maarten Kraaijenvanger

Maarten Kraaijenvanger

Oudergeleding - secretaris

Dennis van Tilburg

Dennis van Tilburg

Oudergeleding
Annemiek van Daal

Annemiek van Daal

Oudergeleding
Linda Gaffel

Linda Gaffel

Oudergeleding