Over de medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. Via de mr van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft 8 leden en vergadert 4 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

De notulen van de MR liggen ter inzage op het secretariaat.

Heeft u vragen aan de MR of wilt u een vergadering bijwonen dan kunt ons mailen via mr@fridtjofnansenschool.nl

Samenstelling MR

Daniel Hilster

Daniel Hilster

Oudergeleding
Selina Plaat

Selina Plaat

Oudergeleding
Maarten Kraaijenvanger

Maarten Kraaijenvanger

Oudergeleding - secretaris
Floris

Floris

lerarengeleding
Dennis van Tilburg

Dennis van Tilburg

Oudergeleding
Marcia

Marcia

Lerarengeleding
Danielle

Danielle

Lerarengeleding