Nieuws van de medezeggenschapsraad

Vorige week dinsdag (24/11) kwam de medezeggenschapsraad voor de tweede keer dit schooljaar bijeen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:
– De resultaten van het oudertevredenheidspeiling (OTP) zijn met de MR gedeeld. Voorop staat dat de school het met een gemiddeld cijfer van 7,8 goed doet. De leerkracht en de ontwikkeling van het kind krijgen veel waardering. Aandachtspunten zijn er voor de veiligheid op weg naar school, de TSO en hygiëne. Deze aandachtspunten heeft de MR als speerpunten voor de komende periode gekozen. In samenspraak met het team en de directie wordt er gestreefd naar verbeteringen op bovenstaande punten. Vanuit de school is sinds de OTP is afgenomen al een aantal verbeteringen in gang gezet.

– Er is vanuit de school een evaluatie geweest met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om een grote groep kinderen dagelijks een goede TSO te bieden. Aanwijzingen vanuit de school worden goed opgepakt. Er wordt gezocht naar meer vrijwilligers/invallers om de bezetting altijd op peil te hebben. Mocht u nog aandachtspunten hebben, laat ze ons weten via mr@fridtjofnansenschool.nl
– De schoolgids is herschreven en weer een zeer volledig en up-to-date document geworden, waarmee de MR heeft ingestemd. U kunt deze terugvinden op de website.