Overblijfinformatie Fridtjof Nansen

Pleinwacht

Onze school werkt op dit moment met een continurooster. Om de leerkrachten een pauzemoment te bieden en de kinderen zoveel mogelijk buiten te laten spelen verzorgt Brood & Spelen op onze school pleinwacht. Dit houdt in dat de pleinwachtmedewerkers van Brood & Spelen tussen de middag het spelen op het schoolplein begeleiden en toezien op de veiligheid. Zij hebben een actieve houding, doen leuke buitenactiviteiten of spelen met de kinderen en dragen zorg voor het welzijn van de kinderen tijdens dit speelmoment. Na afloop zorgen de pleinwachtmedewerkers voor een warme overdracht naar de leerkracht, zodat hierna in alle rust de les weer kan worden opgepakt.
Als het nieuwe gebouw klaar is, werken wij met een middagpauze. Dan kunnen ouders bij Brood & Spelen begeleiding tijdens de middagpauze inkopen.

Over Brood & Spelen

Brood & Spelen is een dynamische, creatieve en sportieve organisatie. Wij verzorgen tussenschoolse opvang en pleinwacht voor meer dan 70 basisscholen in heel Nederland en hebben 4 locaties voor buitenschoolse opvang. Door de persoonlijke aanpak bieden wij meer dan alleen opvang. Zo zorgen we ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens de pauze aansluiten bij de identiteit en visie van de school.

Brood & Spelen hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Elke medewerker beschikt over een recente VOG. Daarnaast verzorgt Brood & Spelen de verplichte jaarlijkse cursus voor de medewerkers. Brood & Spelen heeft door haar jarenlange ervaring in de tussenschoolse opvang en het verzorgen van de pleinwacht verschillende cursussen ontwikkeld. De medewerkers worden door een pedagogisch geschoolde cursusmanager opgeleid op onder andere het gebied van didactiek, communicatie en veiligheid.

Meer informatie over Brood & Spelen? Ga naar http://www.broodspelen.nl