Overblijfinformatie Fridtjof Nansen

Organisatie
De organisatie van het overblijven is in handen van Brood & Spelen. De coördinator van
Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar
kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch bereikbaar op
06-83444266 of per e-mail op fridtjofnansen@broodspelen.nl.

De personeelsadministratie, de administratieve en de financiële afhandeling van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

Tarieven
Inschrijfgeld per gezin: € 5,00
Abonnement: € 2,65
Strippenkaart: € 18,00 geldig voor 6 keer overblijven
Om het overblijven goed te laten verlopen is er een aantal regels waar ieder kind zich aan moet
houden.

Regels voor de kinderen
• Bij binnenkomst ga je rustig zitten, luistert naar de overblijfmedewerker en wacht tot
iedereen er is.
• Je eet rustig je boterham op, blijft zitten tijdens het eten en helpt na afloop met opruimen.
• Je blijft op het schoolplein en speelt op het daarvoor aangewezen gedeelte van het terrein.
• Problemen los je op door erover te praten. Is het probleem te groot, dan roep je de
overblijfmedewerker.

Algemene afspraken
• De kinderen komen aan het einde van de ochtend naar de overblijfruimte. De jongste
groepen worden uit de klas opgehaald.
• De kinderen wassen hun handen voor het eten en krijgen de gelegenheid het toilet te
bezoeken.
• De kinderen gaan aan tafel en starten gezamenlijk met eten.
• Er wordt verwacht dat de kinderen minimaal één boterham opeten van de meegebrachte
lunch. Ouders die dit anders willen kunnen dit kenbaar maken bij de overblijfcoördinator van
Brood & Spelen. Niet genuttigde boterhammen gaan weer de broodtrommel in.
• Bij buitenspelen worden de toegangshekken gesloten zodat kinderen het plein niet kunnen
verlaten.
Het hek zal niet op slot gaan.
• Toiletbezoek is mogelijk nadat de kinderen het aan de overblijfmedewerker hebben
gevraagd.
• Wanneer een ouder / verzorger zijn / haar kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit
gebeuren met medeweten van de overblijfmedewerker.
• Kinderen mogen niet zonder toestemming van ouders een boodschap doen of naar huis
gaan.
• Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of directie
gewaarschuwd. In overleg wordt vervolgens al dan niet contact met de ouders opgenomen.

Het lunchpakket
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Het is wenselijk dat de kinderen een verantwoorde en
voedzame lunch meekrijgen. Het is niet de bedoeling dat er snoep meegenomen wordt. De
overblijfmedewerker ziet erop toe dat de kinderen goed eten, maar is er niet verantwoordelijk voor
dat de kinderen alle meegegeven boterhammen nuttigen.

Inschrijven
Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. Inschrijven gaat bij Brood
& Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via onze website www.broodspelen.nl.

Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door
middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van twee
weken.

Ruilen
Een abonnementsdag mag binnen dezelfde week geruild worden. Dit graag digitaal doorgeven aan
de coördinator. Een vrije dag of dag waarop geen overblijf plaatsvindt (bijvoorbeeld vanwege
studiedag of schoolreisje) kan nooit geruild worden.

Ziekte
Afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte wordt vanaf de eerste ziektedag
gecrediteerd. Dit is zichtbaar op de eerstvolgende factuur. Houdt u daarbij rekening dat ziektedagen
in de periode vlak voor de factuurdatum nog niet door onze kindplanners verwerkt kunnen zijn. Bij
afwezigheid door bijvoorbeeld thuis eten, eten bij een vriendje et cetera blijft de overeengekomen
vergoeding wel verschuldigd.

Aan- en afmelden extra overblijfbeurten
Graag uw kind aan- en afmelden voor 9 uur. Dit kan door een telefoontje of app naar de coördinator.