Avondvierdaagse – belangrijke informatie!

Volgende week is de Avondvierdaagse. We lopen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Starttijd is 18.30 uur vanaf het schoolplein. Zorg dat je op tijd bent en meld je voor en na het lopen even bij ons aan en af. De routes staan op de website en zitten ook in de bijlage van de mail van deze weekbrief. Neem de route (met kaartje) elke dag mee dan loop je geen meter te veel of te weinig.  We willen jullie er nog even extra op wijzen dat alle leerlingen tijdens de Avondvierdaagse onder de verantwoordelijkheid van de ouders vallen. In de routes zijn er dit keer meerdere oversteekplaatsen en rotondes. Voor de veiligheid is het van groot belang dat u uw kind niet laat rennen maar bij u in de buurt houdt. Ook raden we u aan om na het lopen uw kind op teken te controleren. We lopen elke dag wel een stukje door de natuur, dus een extra controle kan geen kwaad.

Maandag 11 juni gaan we tijdens het lopen iets bijzonders doen! We gaan ‘Ploggen’! Wat is dat? Tijdens het wandelen verzamelen de kinderen straatvuil in een plastic zakje. Die krijgt u van ons, gratis mee. Het gevulde zakje kan na de wandeling worden ingeleverd op het schoolplein in de container .Mooi toch? Wandelen en opruimen!

Op de laatste avond (vrijdag 15 juni) zorgt de Ouderraad op het plein voor leuke decors, zodat u na het inhalen en de medaille uitreiking zelf een ‘Foto of Fame’ kunt maken van uw kind. Een mooie mogelijkheid voor een extra aandenken aan deze Avondvierdaagse.

We hebben er zin!

Ouderraad en Brede School

 

Maandag 11 juni 2018

Beschrijving – Skibergroute maandag 11 juni 2018
Kaart – Skibergroute maandag 11 juni 2018

Woensdag 13 juni 2018
Beschrijving – Kruiden en Grassen route woensdag 13 juni 2018
Kaart – Kruiden en Grassen route woensdag 13 juni 2018

Donderdag 14 juni 2018
Beschrijving – Klaverbuurt route donderdag 14 juni 2018
Kaart – Klaverbuurt route donderdag 14 juni 2018

Vrijdag 15 juni 2018
Beschrijving – Varens en Rozen en Grassen route vrijdag 15 juni 2018
Kaart – Varens Rozen en Grassen route vrijdag 15 juni

Lees meer

De veelgestelde vragen naar aanleiding van de plaatsing van portocabins staan online.
Lees meer

Kunstmaand 2018

De kunstmaand is weer op een ludieke manier geopend. Klik hier.

Kunstwerken van de Fridtjof

In de eerste twee maanden van 2018 hebben alle groepen weer hard gewerkt aan een nieuw thema. Er zijn weer prachtige kunstwerken gemaakt. Hier vind je foto’s uit verschillende groepen.

Kinderboekenweek 2017

Op 4 oktober 2017 is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op het schoolplein. Dit jaar is het thema: ‘Griezelen. Gruwelijk eng!‘. Er worden in de verschillende groepen activiteiten uitgevoerd, zoals het voorlezen door ouders. Bekijk hier de foto’s.

 

Lees hier alle info

De hut is officieel geopend.

Lees hier alle info

Nieuwe MR

Aan het eind van vorig schooljaar is de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd, waarbij we in de oudergeleding drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Op de “Medezeggenschapsraad-pagina” staat de nieuwe MR gepresenteerd.

Medezeggenschapsraad

Kinderrechten Filmfestival

De Fridtjof Tijgers hebben een super leuke film gemaakt over Kinderrechten.
Top gedaan!!
Bekijk het filmpje hier!

http://www.krff.nl/fridtjof-nansen-school-beter-om-werken

 

 

Kenia

Kenia powerpoint van de familie van den Akker

De MR zoekt nieuwe leden!

Hallo ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van de huidige MR-leden af en dient er een nieuwe MR te worden gevormd. De MR bestaat uit 4 leraren en 4 ouders. De lerarengeleding stelt zich opnieuw verkiesbaar en wordt gekozen door de leraren. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Van de huidige oudergeleding stellen 3 leden zich niet opnieuw verkiesbaar. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden onder de ouders!
Wat doet de MR
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het regelement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.
Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt.

De medezeggenschapsraad overlegt 6 x per jaar met de directie over schoolzaken zoals:
• Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
• Veranderingen in het onderwijs
• Schooltijden en Vakantieplanning
• Personele zaken
• Financiën
• Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

Bent u een betrokken ouder en vindt u het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Stel u dan verkiesbaar! Vanaf vandaag tot en met 6 maart kunt u zich opgeven via mr@fridtjofnansenschool.nl.

Wilt u een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op dinsdag 21 februari om 19.30 a.s. (svp aanmelden via mr@fridtjofnansenschool.nl)