Over de medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. Via de mr van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft 8 leden en vergadert 4 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

De notulen van de MR liggen ter inzage op het secretariaat.

Heeft u vragen aan de MR of wilt u een vergadering bijwonen dan kunt ons mailen via mr@fridtjofnansenschool.nl

Samenstelling MR

Shinoska Gutterswijk

Shinoska Gutterswijk

Oudergeleding
Martijn aan de Wiel

Martijn aan de Wiel

Oudergeleding - Voorzitter
Martijn Dijkshoorn

Martijn Dijkshoorn

Secretaris - Oudergeleding

Ingeborg van den Heuvel

Ingeborg van den Heuvel

Lerarengeleding - Voorzitter
Chantal Bakker

Chantal Bakker

Lerarengeleding

Ashley Bulk

Ashley Bulk

Lerarengeleding
Danielle Leugs

Danielle Leugs

Lerarengeleding

Lees meer

De veelgestelde vragen naar aanleiding van de plaatsing van portocabins staan online. Lees meer

Lees meer

De veelgestelde vragen in aanloop van de ouderavond zijn nu ook op de website beantwoord. https://www.fridtjofnansenschool.nl/wp/faq-huisvesting

Nieuwe MR

Aan het eind van vorig schooljaar is de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd, waarbij we in de oudergeleding drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Op de “Medezeggenschapsraad-pagina” staat de nieuwe MR gepresenteerd. Medezeggenschapsraad