Over de medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. Via de mr van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft 8 leden en vergadert 4 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

De notulen van de MR liggen ter inzage op het secretariaat.

Heeft u vragen aan de MR of wilt u een vergadering bijwonen dan kunt ons mailen via mr@fridtjofnansenschool.nl

Samenstelling MR

Stephanie Blomsteel

Stephanie Blomsteel

Oudergeleding
Martijn aan de Wiel

Martijn aan de Wiel

Oudergeleding
Ruud Kempers

Ruud Kempers

Oudergeleding
Martijn Dijkshoorn

Martijn Dijkshoorn

Secretaris - Oudergeleding
Ingeborg van den Heuvel

Ingeborg van den Heuvel

Lerarengeleding
Chantal Bakker

Chantal Bakker

Lerarengeleding
Luuk Bijl

Luuk Bijl

Lerarengeleding
Ashley Bulk

Ashley Bulk

Lerarengeleding