Opvang

 

Naschoolse opvang

We werken als school goed samen met de naschoolse opvang BSO Nansenplaats. Zij zijn onderdeel van gro-up kinderopvang en gevestigd in één van de gebouwen op het schoolplein.

De medewerkers halen de jongste kinderen op bij de schooluitgang. De oudere kinderen mogen zelfstandig naar de BSO lopen. Heeft u behoefte aan een overdracht of gesprek? De pedagogisch medewerker van de groep en/of de (adjunct) locatie manager staan voor u klaar.

De locatie is te vinden op:                                                                                                            Nansenplaats 8.                                                                                                                                        3069 CV Rotterdam.                                                                                                                                  010-4565685.                                                                                                                              Bdh.lm.15@gro-up.nl

Als u gebruik wilt maken van de naschoolse opvang, kunt u dit aanvragen op de website: www.gro-up.nl. Aan de opvang zijn kosten verbonden

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse-opvang (TSO) Fridtjof Nansen,
Onze school heeft middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag van vrijdag van 12.00 uur tot 13.15 uur. (Om 13.00 uur gaat de schooldeur open voor inloop)


Ouders/verzorgers, kunnen er op deze dagen voor kiezen hun kind gebruik te laten maken van
tussenschoolse opvang (TSO).
Tijdens de TSO streven we naar een gezellig moment van eten en rust voor de kinderen. Naast
een tijd om leuk en buiten te spelen en flink te bewegen.
De TSO wordt bij ons op school uitgevoerd door vrijwillige medewerkers en coördinatoren.
De coördinatoren zijn medewerkers van Kcal (meer informatie vindt u op Kcalsport.nl)
De administratie voor de TSO wordt uitgevoerd door ‘overblijvenmetedith.nl’ en een administratieve
medewerker die school inhuurt.
Omdat de mensen die de TSO organiseren uitvoeren hiervoor geld ontvangen, is de TSO niet gratis. Per
kind per dag betalen ouders 2,25 euro.

Overblijven met Edith website

Kinderen brengen voor de TSO zelf brood en drinken mee. Net als onder schooltijd is dit eten notenvrij.
Daarnaast eten we op school tussen de middag geen snoep.
Het is fijn als kinderen een gezonde lunch mee krijgen. Zoveel als uw kind eet in (maximaal) 30 minuten. Kinderen eten nl 30 minuten in de klas om daarnaast 30 minuten buiten te spelen. Alleen bij flinke regen spelen de kinderen binnen. Kinderen moeten worden aangemeld voor de TSO. Dit
aanmelden gebeurt via overblijvenmetedith.nl, u maakt een account aan op de website vandaaruit kunt u uw kind aanmelden of afmelden tot 11 uur van de dag zelf.
U kunt ook de overblijfdagen al voor een heel schooljaar invoeren en vastzetten.
Via overblijvenmetedith.nl ontvangt u een overzicht van de kosten.
U betaalt achteraf voor de TSO. De kosten worden elke maand geïnd door de school. We werken hard aan een fijne middagpauze. Het is immers een vrij moment voor kinderen. Een moment voor rust en eten, maar ook een moment om te ontladen.
We weten uit ervaring dat kinderen in de middagpauze opvangen geen eenvoudige taak is.
Mocht de middagpauze niet goed verlopen, dan kan de coördinator contact opnemen met ouders.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de coördinator, dan is deze bereikbaar via 06.17310618
Dit is het nummer van onze TSO telefoon. Deze coördinator is hier bereikbaar op TSO dagen van 11.30
tot 13.30 uur. Naast deze tijden kunt u een app bericht sturen naar de telefoon, zodat de coördinator u
kan benaderen.

Opvangtijdensvakanties

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties worden er geen kinderen opgevangen op school.