Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, oftewel MR, bestaat uit ouders en stamgroepleiders, heeft inzicht in de bestuurlijke gang van zaken en mag meepraten. School is verplicht om instemming of advies te vragen aan de medezeggenschapsraad voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad initiatiefrecht en mag ze zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school.

Onze medezeggenschapsraad heeft acht leden en vergadert ongeveer achtmaal per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

Heeft u vragen, wilt u de notulen inzien of een vergadering bijwonen dan kunt u een mail sturen naar MR@fridtjofnansenschool.nl