Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, oftewel MR, is een essentieel onderdeel van onze schoolgemeenschap. School is verplicht om instemming of advies te vragen aan de MR voordat er een besluit genomen kan worden. De MR gaat verder dan alleen adviseren; het is een sterke vertegenwoordiging van zowel ouders als stamgroepleiders. Dankzij het initiatiefrecht kan de MR zelf voorstellen doen die de leerervaring van onze kinderen positief beïnvloeden. Het is een plek waar ideeën worden omgezet in concrete acties en waar betrokkenheid centraal staat.

Met een team van acht toegewijde leden, zetten wij ons in voor transparantie, openheid en samenwerking. Onze vergaderingen, die regelmatig plaatsvinden gedurende het jaar, zijn niet alleen gelegenheden voor discussie en besluitvorming, maar ook voor betrokkenheid van ouders. U bent van harte uitgenodigd om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

 

Mail ons gerust!