Wat kan ik bij de MR vragen?

Bij de Medezeggenschapsraad (MR) kun je verschillende zaken bespreken en vragen stellen die betrekking hebben op de schoolgemeenschap en het beleid van de school. Enkele voorbeelden van onderwerpen waarover je bij de MR terecht kunt, zijn:

 1. Beleid en beslissingen van de school: Je kunt vragen stellen over de beslissingen die worden genomen op schoolniveau en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd.

 2. Verbeteringen en veranderingen: Als je ideeën hebt om de school te verbeteren of als je suggesties hebt voor veranderingen, kun je deze met de MR bespreken. De MR kan jouw voorstellen ondersteunen en naar de schoolleiding brengen.

 3. Communicatie en betrokkenheid: Je kunt vragen stellen over de communicatie tussen school en ouders, evenals over mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid bij schoolactiviteiten en -beslissingen.

 4. Financiën en begroting: Als je vragen hebt over de financiën van de school, de besteding van middelen of de begroting, kun je deze aan de MR stellen.

 5. Algemene zorgen en klachten: Als je ergens mee zit of als je een klacht hebt over een bepaalde situatie op school, kun je dit met de MR bespreken. Zij kunnen je adviseren over de juiste stappen die je kunt nemen.

Kortom, de MR staat open voor vragen, suggesties en zorgen van ouders en streeft ernaar om de belangen van alle betrokkenen binnen de schoolgemeenschap te behartigen.

Hieronder staan voorbeelden van situaties/vragen die u aan de MR kunt stellen:

 • Ik merk op dat leraren behoorlijk wat tijdsdruk ervaren en maak me zorgen over hoe dit het onderwijs beïnvloedt. In hoeverre wordt hieraan gewerkt?
 • Ik heb moeite met de manier waarop de communicatie vanuit de klas of de school plaatsvindt, of de omvang ervan. Kan hier iets aan gedaan worden?
 • Zijn al die studiedagen echt noodzakelijk?
 • Ik wil graag meer weten over de kwaliteitsborging.
 • Er hebben de afgelopen tijd nogal wat wisselingen plaatsgevonden in de directie. Ik vind dat zorgwekkend. Kan hier iets aan gedaan worden?
 • Ik hecht veel waarde aan zwemlessen, maar begrijp dat ze veel tijd kosten. Hoe wordt besloten om hiermee door te gaan of niet?
 • Ik wil graag mijn mening uiten over een onderwerp op school en zou graag zien dat mijn stem wordt gehoord en mogelijk vertegenwoordigd. Bij wie kan ik terecht?