Kinderraad

Kinderraad

Een aantal keer per jaar heeft de schoolleider met een groep kinderen een gesprek over wat er in en rondom de school gebeurt. In deze groep zitten vanuit verschillende bouwen kinderen om de groepen te vertegenwoordigen. Zij vormen samen de Kinderraad. De inbreng van de kinderen vinden wij zeer waardevol. Op deze manier krijgen alle kinderen via de voorzitter, een stem en kunnen ze meedenken en -helpen.

Waarom een kinderraad?

Op de Fridtjof doen we alles samen. Het is dan ook ontzettend belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat en wat er allemaal speelt. Door het gesprek aan te gaan, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat school een fijne en veilige omgeving is, waar we van en met elkaar kunnen werken, vieren, spelen en leren.

Wie hebben er zitting in de Kinderraad?

Vanuit de verschillende stamgroepen schuiven er kinderen aan in de Kinderraad. Aan het begin van ieder schooljaar wordt in iedere stamgroep met elkaar bepaald wie er zitting mag nemen in de kinderraad.

Wat is het doel?

Door de Kinderraad zijn de kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en dat maakt hen mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. Tijdens de bijeenkomsten van de Kinderraad kunnen ze daadwerkelijk meepraten en hun ideeën laten horen. Ze leren te komen met weloverwogen, onderbouwde plannen en ideeën, die ze met de stamgroepen hebben doorgesproken. Ze vertegenwoordigen niet alleen zichzelf, maar de stamgroep waar ze deel van uitmaken. De kinderen doen ervaring op met vergaderen, denken mee over een onderwerp, leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Dit gebeurt tijdens de vergaderingen van de Kinderraad en ook tijdens de momenten dat zij de (actie) punten meenemen naar de stamgroepen.