Bewegingsonderwijs

Spel en bewegen is ontzettend belangrijk voor de kinderen. Niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar door samen te spelen leer je ook 'rekening met elkaar te houden' en leer je je te houden aan 'de regels van het spel'.

Voor de (latere) sportdeelname is het van belang dat kinderen zich oriënteren op diverse bewegingsactiviteiten. We bieden daarom naast de reguliere gymlessen met regelmaat een sportclinic aan. Ook zijn er sportdagen en worden er door de Brede School naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. Daarnaast zijn wij een trouwe bezoeker van diverse sporttoernooien van Schoolsport 010. In 2019 mochten we zelfs de wisselbeker van de Finals in Ahoy in ontvangst nemen.

Gymles

Bewegingsonderwijs voor de groepen 1/2 wordt verzorgd door de stamgroepleiders of een vakdocent en vindt plaats in de inpandige kleutergymzaal en tijdens het buiten spelen.

De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week gymles van een vakdocent, met uitzondering van de groepen 5-6. Deze stamgroepen krijgen eens in de week gymles en gaan eens in de twee weken een uur zwemmen, in zwembad de Zevenkampse Ring.

Om deel te kunnen nemen aan de gymles is vanaf groep 3 sportkleding verplicht. Deze sportkleding bestaat uit een broekje, shirt en sportschoenen. Sieraden zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan tijdens de les. Kinderen met lang haar dragen dat om dezelfde reden tijdens de gymles in een staart.

 

Zwemmen

Schoolzwemmen is er om de zwemveiligheid en zwemvaardigheid van kinderen te vergroten, maar ook voor hun plezier en verbondenheid met het water. De lessen zijn zo samengesteld dat kinderen conditie opbouwen en  plezier aan het zwemmen beleven. Het doel van de lessen is niet om alle kinderen hun zwemdiploma te laten halen. Dat blijft ter verantwoording van ouders. 

Het lesprogramma van het schoolzwemmnen is opgebouwd uit meerdere sportblokken van drie zwemsporten: survival zwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo, met om de 8 weken een nieuw blok. Bij alle sportblokken zijn de eisen van het zwem-ABC het uitgangspunt voor de inhoud van de les.We gaan er dan ook vanuit dat de kinderen in de groepen 5-6 al hun diploma's gehaald hebben.