Burgerschap

Burgerschapsonderwijs op de Fridtjof Nansen wordt gekenmerkt door de koppeling met het Jenaplan. Belangrijke waarden die kinderen leren zijn: respect voor de ander, openstaan voor de ander en samenwerken met de ander.

Hiermee stimuleert de school de individuele identiteitsontwikkeling van ieder kind, want ieder kind is uniek. Vanuit een samenwerking tussen stamgroepleiders, kinderen en ouders is er gekeken naar doelen die aansluiten bij de kinderen en de schoolcultuur.

Deze doelen zijn gekoppeld aan het thematische onderwijs.

Vrijheid en Gelijkheid;

Macht en inspraak;

Democratische cultuur;

Identiteit;

Diversiteit;

Solidariteit;

Digitaal samenleven.

(De zevenbouwstenen voor burgerschapsonderwijs vanuit SLO) vormen de basis van de lessen en activiteiten. 

 

Samen Leren Leven is waar burgerschap voor staat.