Kunst en cultuur

Kunstmaand

Eens per jaar vindt bij ons op school de kunstmaand plaats. Tijdens dit project werkt de hele school aan een wisselend thema waarbij er extra aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur.

De kunstmaand wordt altijd groots, feestelijk en met de gehele school geopend. Na deze opening geven stamgroepleiders en uitgenodigde kunstenaars/ontwerpers/experts lessen in de verschillende stamgroepen. Deze lessen passen binnen het gekozen thema van dat schooljaar en waar mogelijk ook bij de actualiteit. Zo hebben wij de afgelopen jaren in het Rembrandtjaar gewerkt aan Rembrandt, toen het songfestival in Nederland was aan het songfestival en ten tijde van de bouw van ons nieuwe gebouw aan bouwkunst.

Gedurende de kunstmaand wordt er gewerkt aan een eindstuk, expositie of presentatie waarmee we de kustmaand afsluiten. Ouders en andere betrokkenen worden dan uitgenodigd om te komen bewonderen wat er de afgelopen periode is gecreëerd.

Kunst en cultuur door het jaar heen 

Naast de kunstmaand is er ook door het jaar heen aandacht voor kunst en cultuur. Zo gaan groepen naar theater en museum. Of komen er theater groepen naar school toe voor het geven van voorstellingen. 

Ook worden er door het jaar heen dans en/of muziek/ zanglessen gegeven door een vakdocent als dit financieel haalbaar is voor de school. 

Onderdeel van een stamgroepwerk presentatie is veelal een kunstzinnige uitting. Zo zijn er bouwwerken, tekeningen en presentatieposters te vinden door de hele school heen. (Vooral de Trotsmuur boven aan de podiumtrap is een goede plaats om kunst van onze kinderen te bewonderen).