Brede school

Ieder schooljaar probeert het team van de Brede School een zo divers mogelijk aanbod aan naschoolse activiteiten te realiseren, waar ieder kind zich voor in kan schrijven.

Het schooljaar is verdeeld in een aantal blokken. Voorafgaand aan een blok ontvangt ieder kind (behalve net gestarte kleuters) een uitnodigingsbrief. In deze brief staan alle verschillende activiteiten per groep, wordt er uitgelegd wat er bij deze activiteit wordt gedaan en wat de eigen bijdrage is. Uw kind maakt samen met u één, twee of drie keuzes en levert het formulier voor de deadline weer in. De ingevulde brief kunt u deponeren in de blauwe brievenbus. Deze is te vinden naast de prijzenkast.

Indien uw kind geplaatst wordt, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met daarin de data, tijden en kosten van de bewuste activiteit. Het aanbod kunt u vinden op onze website www.fridtjofnansenschool.nl.

Op de dag van de activiteit blijft uw kind om 15.15 uur of op woensdag om 12.15 uur op school. De jongste kinderen worden door het Brede schoolteam opgehaald en naar het juiste lokaal gebracht. De oudere kinderen lopen zelfstandig. Voorafgaand aan de activiteit krijgen zij een bekertje limonade en een kaakje. De lunch voorafgaand aan de woensdagmiddagactiviteit nemen de kinderen zelf mee.

Tijdens alle activiteiten is het Brede schoolteam steeds in en om de school. Zij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 06-30452890 en op de vaste lijn van de school.

Als de activiteit is afgelopen, brengen de vakdocenten of iemand van het Bredeschoolteam uw kind naar de buitendeur. Daar haalt u uw kind op. De kinderen die naar de BSO gaan worden aan de leiders van de BSO overgedragen. De BSO krijgt overzichten met alle leerlingen die meedoen met de Brede School, zodat ook zij op de hoogte zijn.

Mocht uw kind onverhoopt een keer niet naar de Brede School kunnen vanwege ziekte of iets dergelijks, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden via: bredeschool@fridtjofnansenschool.nl

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust.

Tot in de Brede School!

Patricia Megens en Karin Baart